1С: Підприємство 8. Роздріб для УкраїниКасовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі

Програма "1С:Роздріб 8 для України" призначена для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгівельних точок (магазинів), як самостійних, так із розподіленої роздрібної мережі.

Функціональні можливості

 

"1С:Роздріб 8 для України" дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів і облік коштів у касах магазинів.

Програма "1С:Роздріб 8 для України" автоматизує наступні операції:

прихід товарів від контрагента на склади магазину, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
реалізація товарів і послуг контрагенту, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами й складами торгівельного підприємства, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція "комплектація");
повернення товарів від покупців;
оприбуткування, інвентаризація й списання товарів;
формування прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах;
переміщення коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами й касами торгівельного підприємства;
формування чеків продажу, формування по закінченні зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині з врахуванням повернених товарів у зміну;
робота з еквайринговими системами, облік оплати товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення/неповернення торгівельної знижки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами;
використання процентних знижок по дисконтних картах (у тому числі й накопичувальних знижках), знижок з поділом по магазинах, знижок контрагентам, знижок на суму чеку, знижок за часом дії, по кількості товару, по виду оплати.
"1С:Роздріб 8 для України" підтримує роботу наступного торгівельного обладнання:

фіскальні реєстратори,
термінали збору даних,
сканери штрихкодів,
вагове обладнання,
дисплеї покупця,
платіжні термінали,
зчитувачі магнітних карт.
Облік торгівельних операцій в "1С:Роздріб 8 для України" ведеться тільки в гривнях.

РІБ і обмін з управляючою системою

"1С:Роздріб 8 для України" підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) із чітким поділом документообігу по магазинах, де в головному вузлі РІБ консолідується інформація із всіх магазинів мережі. Передбачено механізми автоматичного ініціювання обміну.

Поряд з роботою в режимі РІБ програма "1С:Роздріб 8 для України" може автоматично обмінюватися інформацією з управляючою інформаційною системою (back-office) у дуплексному режимі. Як управляюча система для програми "1С:Роздріб 8 для України" може використовуватися конфігурація "Управління торгівлею для України" редакції 2.3. У управляючій системі можна створити необмежену кількість вузлів "1С:Роздріб 8 для України", які, у свою чергу, можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Адміністрування користувачів

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного вузла "1С:Роздріб 8 для України". Наприклад, у головному вузлі РІБ адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів інформаційної бази, зроблених у режимі "Конфігуратор" (або в режимі "1С:Підприємство") безпосередньо у вузлах РІБ.

 

Облік багатьох фірм

У програмі "1С:Роздріб 8 для України" поряд із багатомагазинним обліком реалізований облік для багатьох фірм, де кожен склад (торгівельний зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподатковування: загальна система оподатковування, спрощена система оподатковування.

 

Робота з ордерної схеми

"1С:Роздріб 8 для України" підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації й надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, що потрібно оприбуткувати або відвантажити зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковим або прибутковим ордером. У програмі "1С:Роздріб 8" передбачені засоби для оперативного контролю оприбуткованих й відвантажених товарів у випадку роботи з ордерної схеми.

 

Особливості обліку товарів і встановлення цін

У програмі "1С:Роздріб 8 для України" з метою спрощення не ведеться облік по характеристиках і серіях номенклатури. Якщо буде потреба даний облік пропонується вести в управляючій системі - в конфігурації "Управління торгівлею для України". При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

У програмі "1С:Роздріб 8 для України" реалізована можливість контролю встановлення цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінникам у торгівельних залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які у випадку використання управляючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу залежно від географічного положення роздрібної точки (наприклад, у випадку присутності аналогічних товарів по нижчих цінах у конкуруючих організаціях, що перебувають у безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток і їхнього друку з будь-яких "товарних" документів.

 

Аналіз торгівельної діяльності

У програмі "1С:Роздріб 8 для України" передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів у роздрібних цінах, провести аналіз продаж і повернень товарів, визначити, у який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгівельних залах одного магазину (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продаж і поточних залишків товарів у магазині спланувати закупівлю товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в управляючу систему (конфігурацію "Управління торгівлею для України").

Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі

Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Код для всіх сторінок сайту.txt