proFitnessКасовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі

Система автоматизації proFitness передбачає облік, управління і контроль діяльності фітнес-центрів, спортивних комплексів, тренажерних залів, велнес-центрів.

Функціональні можливості proFitness:

  •   Авторизація користувача

Авторизація користувачів системи передбачає розмежування прав доступу співробітників. Для кожного користувача програми призначаються індивідуальні ім'я користувача та пароль, відповідно до яких присвоюються права, визначені раніше керівником фітнес-центру для даної категорії користувача. Розширене обмеження прав реалізовано функцією "Права користувачів", що дозволяє закрити доступ до будь-якого елементу програми (команді, вікна, елементу вікна та ін.). Для ідентифікації співробітників передбачено використання магнітних карт доступу, безконтактних RFID карт / брелоків.

  •   База даних клієнтів

База даних клієнтів містить інформацію про всіх створених в системі клієнтах. Список клієнтів містить таку інформацію: дата створення клієнта, номер картки клієнта, П.І.Б, телефон, дата народження, тип виданої карти, привязка до певного прайс-листу, період дії абонемента клієнта, поточний баланс рахунку клієнта, відсоток знижки, категорія клієнта та ін. База даних клієнтів дозволяє виконувати операції додавання нового клієнта, коригування даних існуючого клієнта, видалення клієнта, перегляд особистого рахунку клієнта. Також реалізована функція фільтрації по П.І.Б клієнта (або іншими даними) і швидкий пошук клієнта (за прізвищем, номером телефону, особистій карті та ін.).

 proFitness1

  •   Інформація про клієнта (картка клієнта)

Картка клієнта містить наступну інформацію про клієнта: П.І.Б, місце проживання, телефон, дата народження, адреса ел. пошти, категорія клієнта, місце роботи, посада, доп. статистична інформація тощо. Також передбачено призначення клієнту особистої ідентифікаційної карти (карти з магнітною смугою, штрих-кодом, безконтактної RFID карти / брелока), яка може виконувати функції дисконтної картки. У картці клієнта фіксуються продані абонементи, до складу яких входить безпосередньо найменування абонемента, період дії абонемента, знижка, сума абонемента, приналежність до певної групи, кол-во послуг в абонементі, кол-во використаних і залишилися послуг). Передбачено використання заморозок абонемента (період часу невикористання абонемента), а також видача сертифікатів і депозитів. Всі продані абонементи та надані клієнту послуги (в картці відображені - дата надання послуг, найменування послуг, фахівець, що надає послугу, сума) фіксуються в історії клієнта.

 proFitness2

  •   Особистий рахунок клієнта

Особистий рахунок клієнта містить інформацію про всіх наданих клієнту послуги та оплати цих послуг. Передбачена функція фільтрації операцій (відображення інформації в розрізі оплачених і неоплачених послуг, за нарахованими послуг / виконаним платежах, по періоду операцій та ін.). Також передбачені функції внесення депозиту на рахунок клієнта, продажу сертифікатів, нарахування додаткових послуг, оплати послуг за типами оплат, призначення знижки на види послуг, коректування нарахованих послуг (за сумою, кількістю, знижці), формування чеків і повернення по чеках, трансфер (перенесення послуг) з одного рахунку на інший, перегляд історії змін рахунки та ін.

 proFitness3

  •    Графік роботи співробітників

Графік роботи співробітників - візуальне представлення розкладу роботи співробітників на період часу. Ведеться облік робочого часу персоналу (фіксація реального часу роботи співробітника). Також впроваджена система контролю робочого часу (прихід співробітника на роботу і відхід з роботи). Система контролю робочого часу передбачає видачу співробітникам особистих карток (карта з магнітною смугою, безконтактна RFID карта / брелок) при піднесенні якої до зчитувача відбувається ідентифікація співробітника і фіксація часу приходу / відходу.
Графік роботи співробітників дозволяє проводити операції додавання співробітника на зміну, видалення співробітника, коригування часу роботи співробітника, а також швидкий перехід на будь-який день в розклад візитів співробітника.

proFitness4  

  •   Поточне завантаження

Функція "Поточна завантаження" відображає інформацію про клієнтів, яким у поточний момент надаються послуги певного виду (заняття в групі, відвідування тренажерного залу та ін.). Поточне завантаження відображає час приходу клієнта (початок візиту), закінчення візиту, П.І.Б клієнта, номер особистої картки клієнта, виданий клієнту ключ від шафки, тип абонемента, групу, яку відвідує клієнт і час занять. У процесі візиту клієнта передбачена можливість надання додаткових послуг (продаж товарів бару та ін.).

 proFitness5

  •   Розклад занять

Розклад занять - графічне представлення розкладу часу роботи груп фітнес-центру за певний період. Розклад занять відображає розподілені по часу групи із зазначенням найменування групи, розподілу групи по днях тижня, тренера групи та кількості осіб, що входять в групу. Також передбачена функція перегляду прізвищами складу групи і швидкого пошуку необхідної групи з усього списку груп за будь-який інтервал часу.

 proFitness6

  •   Загальний графік

Загальний графік дозволяє здійснювати нарахування послуг клієнтам, що надаються підрозділами фітнес-центру, такими як бар, солярій, косметологічний кабінет, масажний кабінет та ін. Загальний графік відображає завантаження персоналу (адміністратор, косметолог, масажист та ін.) За зміну в розрізі надаються клієнту послуг . Для кожного співробітника по шкалі часу розподілені відвідування клієнтів (попередні записи, поточні візити, завершення візити) і види надання клієнту послуг. Крім основних послуг, передбачено нарахування додаткових послуг (кава, соки, напої та ін.). Функція попереднього запису клієнтів дозволяє робити записи (бронювати) на будь-яку дату / час, з можливістю подальшого коректування запису і її скасування. Ведеться облік подій (історія) по всіх наданих клієнту послуг.

 proFitness7

  •   Оплата послуг

Оплата наданих клієнтові послуг може бути виконана різними типами оплат (готівковий, безготівковий розрахунок, кредитні карти та ін.). Передбачена можливість "Сплатити депозитом" і "Сплатити сертифікатом". Також використовується функція часткової оплати послуг та часткової оплати за видами оплат (часткова оплата готівкою, решта суми кредитними картами або безготівковим розрахунком). На надані клієнту послуги може бути встановлений певний розмір знижки. Функція "Перенести на рахунок" дозволяє перенести нараховані послуги на рахунок іншого платника (організація, інший клієнт).

 proFitness8

  •   Складський облік

Складський облік використовується для обліку руху товарно-матеріальних цінностей підрозділів фітнес-центру (бар, солярій, масажний кабінет, косметологія та ін.). Складський облік дозволяє відстежувати рух товарів на складі / складах з формуванням необхідної документації (прибуткова, видаткова накладна, внутрішнє переміщення, оборотна відомість, акт реалізації, аналіз реалізації та ін.).
Передбачена настройка списку товарно-матеріальних цінностей, швидкий пошук товарів по штрих-коду (при використанні сканера штрих-кодів), калькуляція, вказівка ​​валюти, категорії товарів та ін. Звіти про рух товарів надають всю необхідну інформацію про приходи, витрати товарів і залишків товару на складі.

proFitness9

Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі

Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Касовий апарат, Автоматизація торгівлі ресторану кафе бару супермаркету готелю, Програмне забезпечення для торгівлі
Код для всіх сторінок сайту.txt